ทุกๆ วัน ที่ลงตัว

ทุกรายละเอียดของยานยนต์ ไฟฟ้าของเรา ถูกถอดแบบ ร้อยเรียงออกมาจากวิถีชีวิต ที่เกิดขึ้นจริงในทุกๆ วัน ของผู้ขับขี่